Praktijk voor Kinesiologie

Nicole Subat


Welkom bij praktijk voor kinesiologie Nicole Subat

Wist je dat ...

- jij in mijn praktijk voor kinesiologie hulp krijgt als je niet lekker in je vel zit

- jij bij mij terecht komt als je het gevoel hebt de seinen van je lichaam niet te snappen

- jij een doel wil bereiken en ondersteuning welkom isPUUR Almere, welzijnscentrum voor
Vitaliteit en Balans


Contact

Disclaimer

Disclaimer voor www.kinesiologiesubat.nl
Kinesiologiesubat (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot
www.kinesiologiesubat.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.Kinesiologiesubat behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen
of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.
Beperkte aansprakelijkheid
Kinesiologiesubat spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kinesiologiesubat.In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kinesiologiesubat.De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de