Informatie

Privacy

Voor een goede behandeling en omdat de wet het voorschrijft zal ik u informatie moeten vragen betreffende uw gezondheid en deze vastleggen in een dossier. Dit geld ook je voor algemene gegevens.

Om dit te mogen doen heb ik uw toestemming nodig daarom zal ik u tijdens het eerste consult vragen een privacy overeenkomst te ondertekenen.

link na de: Privacyverklaring

Neem contact met mij op!